6 signalen dat jouw bewindvoerder je kaal plukt

gorilla-448731_1280Er zijn goede bewindvoerders en er zijn ronduit slechte bewindvoerders.

Malafide bewindvoerders herken je gemakkelijk aan onderstaande 6 signalen.

1 Het duurt steeds langer voor hij je terugbelt of -schrijft

Een goede bewindvoerder luistert naar jou en zorgt voor je. Als hij je niet antwoordt kan dat betekenen dat hij meer in je inkomen dan in jou geïnteresseerd is. Binnen 5 werkdagen reageren is normaal. Duurt het langer? Wees dan op je hoede. Stuur hem een brief waarin je stelt dat je binnen 5 werkdagen antwoord wilt en bewaar zelf een kopie van je brief.

2 Hij ontwijkt je vragen

Een bonafide bewindvoerder heeft overal antwoord op. Het is tenslotte zijn vak. Stel je een vraag en krijg je geen of een onduidelijk en ontwijkend antwoord? Dan heeft hij mogelijk iets voor jou te verbergen. Stuur hem een brief waarin je duidelijk maakt dat je niet tevreden bent met de kwaliteit van zijn antwoord en dat je een beter antwoord wilt. Bewaar zelf een kopie van je brief.

3 Hij geeft je geen inzicht in jouw uitgaven

Een betrouwbare bewindvoerder kan met weinig moeite een printje maken van alle betalingen op jouw naam. Vraag je daar om en krijg je niet binnen 5 werkdagen een uitdraai? Dan mag je gerust aannemen dat hij niet wil dat je inzicht krijgt. Daar kan maar een reden voor zijn: hij heeft iets voor de buitenwereld te verbergen. Een bonafide bewindvoerder geeft altijd inzicht. Wees op je hoede!

4 Hij maakt je verwijten

Je onder bewind laten stellen doe je niet voor je lol. Vanaf het moment dat je bewindvoerder jouw financiële verantwoordelijkheid overneemt mag je natuurlijk geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Maar voor al het overige is jouw bewindvoerder nu aansprakelijk en verantwoordelijk. Hij mag je altijd vragen om je financiële gedrag te verbeteren, maar jou valt niets te verwijten. Hij moet het regelen. Niet jij. Maakt hij je wel verwijten terwijl jij je keurig gedraagt? Dan wil hij niet dat de waarheid op tafel komt en probeert hij je af te bluffen.

5 Je krijgt aanmaningen in je brievenbus of er bellen zelfs deurwaarders bij je aan

Nu je onder bewind staat gaat alle post via jouw bewindvoerder. Waarom krijg je dan aanmaningen? Stuur ze onmiddellijk door naar je bewindvoerder en vraag hem om inzicht in alle betalingen die hij namens jou gedaan heeft. Vraag hem waarom hij niet betaalt en waarom hij geen afbetalingsregeling heeft afgesproken of die niet nakomt. De oplopende schulden blijven op jouw naam staan. Laat het dus niet op zijn beloop. Stel hem zo nodig schriftelijk in gebreke. Bewaar een kopie van je brief.

6 Jouw bewindvoerder houdt zich niet aan de ‘Yokohama Declaration’

Onderstaande richtlijnen voor bewindvoerders (de Yokohama Declaration) zijn helaas nog niet wettelijk verankerd, maar iedere bonafide bewindvoerder zal er naar handelen.

Doet hij dat niet? Dan vindt hij zichzelf belangrijker dan jou en stelt hij zijn eigen belangen voorop.

Elke volwassene, die het vermogen mist een bepaalde beslissing op een bepaald moment te nemen en elke vorm van ondersteuning of vertegenwoordiging mist in het beslissingsproces, recht heeft op een competente vertegenwoordiger die:

 • met de nodige zorg en toewijding zal handelen bij het nemen van een beslissing voor die volwassene;
 • eerlijk en te goeder trouw zal handelen;
 • zal handelen in het beste belang van de volwassene;
 • zo veel als mogelijk de wensen, waarden en overtuigingen van de volwassene zal respecteren, waar deze bekend zijn of vastgesteld kunnen worden en duidelijk niet resulteren in schade aan de volwassene;
 • zo veel als mogelijk inmenging in het leven van de volwassene zal beperken, door de minst ingrijpende, minst beperkende en meest normaliserende gedragslijn te kiezen;
 • de volwassene zal beschermen tegen mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting;
 • de burger- en mensenrechten van de volwassene zal respecteren en actie zal ondernemen wanneer deze rechten bedreigd worden;
 • de volwassene zal voorzien van hulp en ondersteuning en actief achter zaken aan zal gaan waar hij of zij recht op zou kunnen hebben, zoals pensioenen, uitkeringen en maatschappelijke ondersteuning;
 • geen voordeel zal trekken uit zijn of haar positie als vertegenwoordiger;
 • zal letten op en trachten te vermijden, enig conflict tussen zijn of haar belangen als vertegenwoordiger en de belangen van de volwassene voor wie hij of zij handelt;
 • actief de volwassene zal helpen een zelfstandig of een ondersteund zelfstandig leven te hervatten of op zich te nemen waar mogelijk;
 • zo veel als mogelijk de volwassene zal betrekken bij alle beslissingsprocessen;
 • betrokkenheid en meedoen zal bevorderen en de volwassene zal helpen zelfstandig te handelen in die gebieden waar hij of zij toe in staat is;
 • op nauwkeurige wijze zijn werkzaamheden zal vastleggen in een dossier en dat onmiddellijk zal kunnen overhandigen wanneer dit opgevraagd wordt door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd;
 • zal handelen binnen de taak en de bevoegdheid die hem of haar is toegekend door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd; en
 • voor zichzelf zal nagaan of voortzetting van wettelijke vertegenwoordiging in een of andere vorm nodig is.

Is jouw bewindvoerder onbetrouwbaar?

Win juridisch advies in en zoek direct contact met de kantonrechter!

De beste route bij financiële problemen is contact opnemen met je gemeente of bellen met 0800-8115. Zij kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon in je gemeente. Daar krijg je dan vrijblijvend advies: niets moet en er gebeurt niets zonder dat je dat zelf wilt.

NIEUWS!!! Het Consumentenprogramma Kassa van BNN/VARA neemt onbetrouwbare bewindvoerders opnieuw op de korrel. Meld uw onbetrouwbare bewindvoerder bij hen! BNN/VARA > Kassa ! Onbetrouwbare Bewindvoerders


Tip kijk ook eens op deze websites, hier vindt u informatie over de verantwoordelijkheid die uw bewindvoerder heeft.

Vanaf 1 april 2017: https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/nieuws/adempauze-bij-schulden

*In het nieuws: http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161027_00027964/slachtoffers-bewindvoerder-waren-al-kwetsbaar

*Kassa: https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/zaterdag-in-kassa-meer-schulden-door-malafide-bewindvoerders

*Zembla: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bewindvoerdersbende

Advocaat Mr. R. Korver pleit daarom voor wettelijke eisen. ‘De regels waaraan een bewindvoerder moet voldoen, moeten veel scherper. Je moet het controleerbaar en toetsbaar maken.’


N.B.: Stichting Slachtoffers Eerst! is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst.
Wij vinden het belangrijk om hoor en wederhoor toe te passen, het is daarom voor alle partijen mogelijk een reactie onder dit artikel te plaatsen. 

Vanwege het enorme aantal reacties, bedreigingen en scheldpartijen van zowel bewindvoerders (naar klanten en naar Slachtoffers-Eerst!) als van slachtoffers (naar hun bewindvoerders) is het niet langer mogelijk om reacties onder dit artikel te plaatsen. Excuus voor het ongemak. 

Comments are closed.