Doelstelling

Stichting Slachtoffers Eerst! streeft er naar om de overheid en maatschappij te bewegen om de juridische en maatschappelijke positie van slachtoffers van oplichting te versterken. Daarnaast is het ons doel slachtoffers te ondersteunen bij de verwerking van de gebeurtenis(sen). Dit doen wij door het geven van adviezen, het verlenen van praktische hulp, het verbinden van de slachtoffers en door de aandacht voor de positie van slachtoffers te vergroten.

Om onze doelstelling te kunnen realiseren heeft de Stichting enkele subdoelen opgesteld.

  • Vergroting van de aandacht voor de positie van slachtoffers vanuit de overheid en maatschappij.
  • De overheid en maatschappij bewegen om de juridische en maatschappelijke positie van slachtoffers van oplichting te versterken.
  • Slachtoffers snel adequaat ondersteunen na het plaatsvinden van een ingrijpende gebeurtenis,
  • Slachtoffers van oplichting voorzien van adviezen en praktische hulp.
  • Slachtoffers verbinden door samen in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen.
  • Het bieden van preventietrainingen voor risicodoelgroepen.