Over ons

Slachtoffers Eerst! is er voor slachtoffers van oplichting. Helaas worden er in Nederland steeds meer mensen slachtoffer van oplichting. Deze slachtoffers staan er vaak alleen voor.

Daders worden door justitie beschermd, maar slachtoffers moeten het alleen zien te redden.
Zelfs wanneer men met een vonnis in de hand na de rechtszaak naar buiten loopt is het slachtoffer op zichzelf aangewezen. Naar het verloren geld kunnen zij fluiten en ook de schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Dit heeft vaak grote gevolgen op het leven van een slachtoffer en leidt tot een lange lijdensweg zonder enig resultaat.

Slachtoffers Eerst! probeert slachtoffers van oplichting te helpen. Het doel van van de Stichting is het streven naar versterking van de positie van slachtoffers van oplichting en het ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenissen.

Missie

Slachtoffers Eerst! biedt gratis praktische hulp aan slachtoffers van oplichting. Het doel van  deze hulp is om  hen te ondersteunen bij het verwerken van deze traumatische gebeurtenis. Daarnaast zet Slachtoffers Eerst! zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers van oplichting op maatschappelijk en juridisch gebied.

Visie

Slachtoffers van oplichting hebben er recht op dat de Nederlandse staat en maatschappij tegemoet komt in de behoeften die de slachtoffers hebben. Hierbij valt de denken aan het incasseren van het toegekende vonnis via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
Daarnaast hebben slachtoffers van oplichting recht op hulp bij het verwerken van de traumatische gebeurtenissen. Slachtoffers Eerst! wil hierbij samen met de slachtoffers aanwerken, wij zullen hierin een ondersteunende rol bieden. Wij geloven erin dat slachtoffers veel van ons kunnen leren, maar wij ook van hen.