Oprichtingsakte of Oplichtingsakte?

U kunt als afnemer/leverancier nergens navragen of de rechtspersoon waar u zaken mee doet betrouwbaar bestuurd wordt. Terwijl Justitie beweert het wel degelijk te weten.

Hoe dat kan? Omdat het belang van de dader volgens Justitie zwaarder telt dan dat van Slachtoffers!

Het zit zo

Sinds 1 juli 2011 worden rechtspersonen doorlopend gescreend op eventueel misbruik. Want rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap (BV), kunnen misbruikt worden voor financieel-economische criminaliteit zoals belastingfraude of faillissementsfraude.

Tenminste, doorlopende screening is wat het Ministerie van Veiligheid en Justitie op haar website en in brochures belooft:

“Het doorlopende toezicht wordt uitgevoerd door de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.Het grootste gedeelte van de screening gebeurt automatisch aan de hand van risicoprofielen.

Gegevens uit diverse bronnen worden geanalyseerd op patronen die misbruik voorspellen, zoals witwassen en vormen van fraude, waaronder faillissementsfraude. In de geautomatiseerde analyse wordt er gekeken naar de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de rechtspersoon zelf maar ook naar zijn directe omgeving (familieleden, levenspartner).

Dat gebeurt om te bepalen of hij/zij relevante financiële en/of criminele antecedenten heeft. Het analyseren van familieleden gebeurt bijvoorbeeld om een zogenaamde stromanconstructie te achterhalen. Op basis van deze gegevens en met behulp van de patronen wordt beoordeeld of de samenleving een verhoogd risico loopt, bijvoorbeeld op witwassen of fraude.

Constateert de Dienst Justis wel een verhoogd risico, dan wordt een risicomelding overhandigd aan een handhavende en/of toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het tegengaan van dit risico.

Vooralsnog zijn de volgende instanties betrokken: het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst/FIOD, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Arbeidsinspectie/SIOD”.

Daders worden beschermd, Slachtoffers staan weer in de kou

Ook hier is de privacy van daders natuurlijk weer perfect gewaarborgd waardoor Slachtoffers opnieuw op achterstand worden gezet:

“Personen worden niet geïnformeerd over de automatische screening. Ook niet als uit de screening een verhoogd risico blijkt. De Dienst Justis is niet verplicht te laten weten dat zij een risicomelding over een rechtspersoon of daarbij betrokken natuurlijke personen in onderzoek heeft”.

Dus pas wanneer de Dienst Justis genoeg bewijs heeft verzameld kan ze ingrijpen. Als het al voldoende prioriteit krijgt. Uw geld is dan misschien al weg.

Waarom het niet gaat werken

De overheid zou het juist van de daken moeten schreeuwen als er een verhoogd risico blijkt te bestaan. Zodat Slachtoffers een voorsprong krijgen en niet langer de dubieuze ondernemers.

Het wordt nog gekker

De notaris als eerste schakel in het systeem dat er voor moet waken dat de BV niet wordt misbruikt voor malafide praktijken valt binnenkort in veel gevallen weg. De kans dat de BV misbruikt wordt door criminelen wordt binnenkort namelijk groter vanwege het wegvallen van de identiteits- en bevoegdheidscontrole door de notaris.

Dit is het gevolg van de intrede van een nieuw type BV. De notariële oprichtingsakte met statuten daarvoor worden tot een minimum beperkt. Het MKB en zzp´ers krijgen de mogelijkheid om snel en goedkoop een BV op te richten.

De wetsvoorstellen voor zulke flex-BV’s brengen een aanzienlijke vereenvoudiging en flexibilisering aan op het bestaande BV-recht. Zo worden het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft en kan een BV volstaan met eenvoudige statuten.

Vragen om moeilijkheden

Alle vernieuwingen in het BV-recht, en het toezicht daar op, zijn bedoeld om ondernemers te helpen. Niet om Slachtoffers te voorkomen of om hen te ondersteunen.

Dit zal een nieuwe categorie oplichters aantrekken en de bestaande oplichters stimuleren om door te gaan.

N.B.: Stichting Slachtoffers Eerst! Is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst. 

One Response to Oprichtingsakte of Oplichtingsakte?

  1. Chris van tomme januari 8, 2017 at 11:53 #

    In be kin notaris Vanhyfte Maldegem ongestoord de uitvoerbaarheid van een door hem verleen akte die ongelet de vermelding :” onmiddellijk uitvoerbaar MET TERUGWERKING” – voor niet uitvoerbaar houden – onderzoeksrechter Vanwambeke blies een bzvolen onderzoek af, en adviseerde “buiten vervolgstelling” art 19 van de 25 Ventôsewet? Geen probleem

Geef een reactie