De kamer van koophandel gaat actiever optreden bij het signaleren van bedrijfsfraude!

Clown 250Het is echt waar. De Kamer van Koophandel gaat eindelijk actiever optreden bij het signaleren van bedrijfsfraude.

De directeur van het Handelsregister, Peter Jong heeft het zelf tegen het Financieel Dagblad gezegd. Op maandag 30 december 2013.

Ook Z24 bericht hier over. Dan moet het wel waar zijn.

“KvK medewerkers zullen scherper opletten op personen die bekend staan als faillissementsfraudeur. “Als een bekende fraudeur zich met een zogenoemde ‘katvanger’ meldt bij de balie van de Kamer van Koophandel, om een bedrijf alleen in naam als eigendom de katvanger te registreren, met als doel de identiteit van de werkelijke eigenaar te verbergen, kunnen medewerkers van de KvK dit melden bij de Belastingdienst.”

“Fraude heeft zo’n omvang genomen dat het de bonafide bedrijven aantast”, zegt directeur Jong in het FD.

 

Wat een raar bericht eigenlijk

1

Er staat dat de KvK medewerkers dus al lang weten wie faillissementsfraudeur is. Ze staan bij de KvK, blijkt nu, als zodanig bekend.

2

KvK medewerkers kunnen ‘katvangers’ herkennen staat er. Maar alleen als er een bekende fraudeur bij is. Een katvanger is iemand die niets te verliezen heeft omdat hij toch al niets meer heeft. Er valt bij hem niets meer te halen. Vaak is het iemand die het geld dat de fraudeur hem belooft goed kan gebruiken voor wat alcohol of drugs. Dat soort startende ondernemers kan men alleen herkennen in het gezelschap van een bekende fraudeur?

3

De medewerkers kunnen het melden. Ze kunnen het ook niet melden natuurlijk. Hoeft niet van meneer Jong hoor. Zie maar wat jullie doen. Waar vind je tegenwoordig nog zo’n baas?

4

En aan wie melden ze het dan? Aan de potentiële slachtoffers van de al dan niet bekende fraudeur? Aan de politie die direct kan ingrijpen? Nee, aan de belastingdienst. Daar wil de KvK graag vriendjes mee blijven. Niet met u als bonafide ondernemer of als consument. De KvK rekent het niet tot haar taak om u, burger of ondernemer, te beschermen.

5

Het handelsregister bestaat al sinds 1921, maar nog steeds is de Kamer van Koophandel niet van plan om fraudeurs te weigeren. De katvanger en de fraudeur kunnen zich nog steeds inschrijven. Z24 meldt dat er vanaf 2015 een wettelijke basis moet komen, om de ondersteunende rol van de KvK bij het signaleren van fraude beter te onderbouwen. Het blijft dus ook na 2015 alleen bij signaleren en onderbouwen. Van weigeren is geen sprake. Pas als de overheid ze ooit verplicht om te weigeren zullen ze dat doen. Tot die tijd is iedereen welkom.

 

Hebben we het verkeerd begrepen?

Dan zien we de reactie van de KvK weer graag tegemoet. Ze kunnen reageren via een reactie op dit artikel, via het contactformulier of via ons e-mailadres.

 

Foto: Alykat

N.B.: Stichting Slachtoffers Eerst! Is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst. 

2 Responses to De kamer van koophandel gaat actiever optreden bij het signaleren van bedrijfsfraude!

 1. Het team van Slachtoffers Eerst! januari 12, 2014 at 16:17 #

  We zijn ook blij met de eerste stap, maar we vinden het echt een veel te klein stapje.

  Er zijn zoveel voorbeelden van fraudeurs die steeds opnieuw door de KvK in het zadel geholpen worden om nieuwe slachtoffers te kunnen maken.

  De KvK probeert de indruk te wekken dat ze niets mag doen om fraude te voorkomen.

  Dat is niet waar.

  De wetgever heeft in de Handelsregisterwet 2007 een actievere rol toegekend aan de Kamers van Koophandel. De Kamers van Koophandel zijn niet langer lijdelijk met betrekking tot de inschrijving. Voortaan moet de Kamer van Koophandel een grondiger onderzoek instellen of er aanwijzingen zijn voor mogelijke onjuistheid — als gevolg van frauduleus handelen of anderszins — van de opgave.

  De KvK kan een inschrijving weigeren. Als de fraudeur het daar niet mee eens is kan hij een klacht indienen en desnoods naar de rechter stappen.

  “Niets kunnen doen” is geen valide argument.

 2. Mira Recherche & Adviesbureau januari 6, 2014 at 17:47 #

  De eerste stap is gezet. Het oprichten van een malafide bedrijf begint met de inschrijving bij de KVK. Zelf vind ik het stuk van Peter de Jong “ongelukkig” geschreven. Uit ervaring weet ik dat samenwerken met verschillende instanties uiteindelijk zijn vruchten afwerpt. Van een samenwerking wordt echter niet gesproken.
  De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Hierin zou voorzien moeten worden dat zelfs de KVK een inschrijving mag weigeren. Wil preventie niet werken, dan daadkrachtig optreden. Dat mis ik in het verhaal!

Geef een reactie