Pas op voor de ‘Kus kus, Bezness’ (Boek)

Noor-250Op een reis door Egypte ontmoet Noor de knappe Omar.

Door de beperkingen die in Egypte gelden om legaal samen te kunnen leven, trouwt Noor met haar grote liefde.

Omar komt naar Nederland, waar ze zes gelukkige jaren doorbrengen. Na de aanslagen in New York verhardt de sfeer in de wereld en ze besluiten om in Egypte te gaan wonen.

‘Bezness’

Eenmaal in Egypte verandert Omars gedrag en wordt Noor zijn ‘bezness’, een verbastering van business. Door middel van manipulatie, hersenspoeling, isolatie, vernedering en mishandeling wordt ze steeds zwaarder onder druk gezet.

Na een lijdensweg van drie jaar in Egypte heeft ze alleen nog de kleren die ze aanheeft. Omar heeft in de loop der jaren alles van Noor afgetroggeld en haar bezittingen zonder overleg op zijn naam laten registreren.

Als zelfs de Nederlandse Ambassade haar niet lijkt te kunnen helpen, besluit Noor op eigen kracht te ontsnappen en probeert ze terug in Nederland een eigen leven op te bouwen. Afhankelijk van de goodwill van familie en vrienden of het Leger des Heils.

Eerwraak

Noor verloor alles en moet nu nog constant over haar schouder kijken in de hoop dat Omar, die in bezit is van een Nederlands paspoort, niet onverwacht komt opduiken om alsnog ‘eerwraak’ te nemen. Noor heeft melding gedaan bij de politie maar omdat Omar geen strafblad heeft in Nederland is het wachten tot hij zich in Nederland misdraagt.

Omar heeft een dubbele nationaliteit. Daar hij volgens de Egyptische wetgeving officieel met 4 vrouwen mag trouwen en Noor inmiddels voor de Nederlandse wet van hem is gescheiden, is voor hem de weg vrij om zich met zijn vrouw en kinderen in Nederland te vestigen.

Een kapitaal inkomen

Tevens maakt hij volgens het Nederlandse recht aanspraak op het partnerpensioen van Noor over de jaren dat ze in Nederland getrouwd waren. De onroerend goederen in Egypte in de vorm van enkele huizen die zijn verhuurd/verkocht leveren Omar in Egypte een kapitaal inkomen op.

Noor kan niet meer terug keren naar Egypte en daar niet van Omar scheiden. Hij weigert van haar te scheiden en bij entree in Egypte kan Noor opgeëist worden door haar man.

Oplichting is universeel echter de rechten van buitenlanders in dit soort landen zijn door een geheel ander rechtssysteem heel ondoorzichtig.

Dit gaat nog een stukje verder dan het klassieke schijnhuwelijk

Een gestuurde vorm van misdaad, met als enig doel de vrouw die denkt dat ze een liefdesrelatie heeft, zoveel mogelijk geld afhandig te maken en/of een verblijfsvergunning/paspoort te bemachtigen door middel van emotionele chantage en manipulatie.

In de toeristische gebieden van Bezness-landen als Egypte, Tunesië en Turkije is dit een ware industrie geworden. De heren zijn goed georganiseerd en hebben kennis van rechtssystemen.

‘Kus kus, Bezness’

Noor Stevens heeft over haar ervaringen een ontnuchterend boek geschreven: ‘Kus kus, Bezness’.

Ze heeft zich toegelegd op het helpen en informeren van lotgenoten en spoort overheden en instanties aan om maatregelen te treffen tegen deze vorm van exploitatie.

Dit deed ze via haar website.

N.B.: Stichting Slachtoffers Eerst! Is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst.

No comments yet.

Geef een reactie