Zouden er nog mensen zijn die in deze oplichting-truc trappen… (2)

Hengelen-naar-SlachtoffersHier is weer een domme poging tot Internet-oplichting die via e-mails door Nederland raast.

Wie trapt hier anno nu nog in?

Jij toch niet?

Geachte heer Mevrouw,

Otto wendde zich tot ons betreffende een vordering welke nog niet door u is voldaan, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden. De vordering is aan ons incassobureau overgedragen met het verzoek de schuld te incasseren, eventueel middels een gerechtelijke procedure. Onlangs bent u hierover per brief geïnformeerd. U heeft hierbij geen gehoor gegeven aan de betalingstermijn.

Om verdere kosten te voorkomen bevestigen wij dat wij het verschuldigde bedrag ad. € 1453,09 binnen 3 dagen te incasseren van uw rekening.

Heeft uw bezwaar tegen deze civiele gerechtelijk kosten dan dient uw deze incassering te annuleren bij Rabobank op de onderstaande link:

www.rabobank.nl/mijn.incasso.nl=kenmerk39994?=annuleren

Indien u het bedrag contant wilt voldoen kunt u bij alle grenswisselkantoren (GWK travelex) en postkantoren in Nederland contant geld storten.

In afwachting onder reserve van alle rechten en weren,

Hoogachtend,

Dhr. Albert Venema
Centraal Invorderings Bureau
Jan Leentvaarlaan 65-67 3011 DC Amelo
T: 010 – 41545 332
E: info@ci2fincasso.nl

 

E-mail disclaimer

Het Centraal Invorderings Bureau heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Het Centraal Invorderings Bureau aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Het Centraal Invorderings Bureau u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Het Centraal Invorderings Bureau wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen,

verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Het Centraal Invorderings Bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

Foto: Maxmorphing

N.B.: Stichting Slachtoffers Eerst! Is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties die door derden worden geplaatst. 

No comments yet.

Geef een reactie