CDA presenteert initiatiefnota internetoplichting!

cda-initiatiefAfgelopen periode heeft Slachtoffers Eerst! contact gehad met Madeleine van Toorenburg van het CDA.
Gedurende dit contact is er gesproken over de moeilijkheden om als slachtoffer van (internet)oplichting je geld terug te krijgen.
Mede naar aanleiding van deze gesprekken heeft Madeleine van Toorenburg besloten om een initiatiefnota in te dienen bij de Tweede Kamer.
De nota is vrijdag 25 november 2016 voorgedragen aan de Tweede Kamer.

De initiatiefnota van het CDA bestaat uit een viertal voorstellen die het voor slachtoffers van (internet)oplichting gemakkelijker moet maken het verloren geld terug te krijgen:

  1. De capaciteit bij de politie wordt fors uitgebreid om meer zaken in behandeling te kunnen nemen.
  2. Banken gaan meer informatie delen met het slachtoffer en de minister komt met aangescherpte regels om banken hiertoe te verplichten.
  3. Daders komen niet weg met een vervangende hechtenis als ze de schade niet herstellen: het CJIB blijft proberen de schade te verhalen namens het slachtoffer.
  4. Ook na een civiel vonnis wordt het CJIB ingeschakeld. Zo hoeven slachtoffers niet zelf een deurwaarder in te schakelen maar neemt de overheid het voor slachtoffers op om de geleden schade te innen bij de dader.

Komende maanden zal de initiatiefnota door de Tweede Kamer behandeld worden en zal de minister van Veiligheid en Justitie met een reactie komen op deze voorstellen.

Madeleine van Toorenburg gaat zich de komende tijd inzetten voor het belang van slachtoffers van (internet)oplichting.
Wij wensen haar veel succes en zullen haar vorderingen op de voet volgen.

Wilt u het volledige voorstel lezen? Kijk dan op de onderstaande link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z22243&did=2016D45591

Daarnaast heeft het CDA op hun website een verwijzing geplaatst naar onze stichting:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/geld-terug-voor-slachtoffers-van-internetoplichting/

 

No comments yet.

Geef een reactie