Politie weigert aangifte op te nemen. Wat nu?

In Nederland komt het helaas nog steeds voor dat de politie weigert een aangifte op te nemen. De politie is echter altijd verplicht uw aangifte op te nemen wanneer u daarom vraagt. Weigeren? Dat kan echt niet!

Wat moet u doen als de politie weigert uw aangifte op te nemen?

Wanneer de politie weigert om uw aangifte op te nemen is het belangrijk dat u een klacht indient. U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de korpschef van het politiebureau waar uw aangifte is geweigerd.
Daarnaast is het belangrijk dat u ook een klacht indient bij de officier van justitie van het arrondissement waaronder het korps valt. De officier van justitie kan de politie dwingen de aangifte op te nemen of de officier kan ervoor kiezen om de aangifte zelf op te nemen.

Mocht het gebeuren dat de politie en de officier van justitie weigeren uw aangifte op te nemen dan kunt u per brief klagen bij het gerechtshof waar de korpschef en de officier van justitie onder vallen. Het gerechtshof kan dan de politie  opleggen dat de aangifte alsnog in behandeling moet worden genomen.

Onderzoek na aangifte

Nadat de politie uw aangifte heeft opgenomen, zijn zij echter niet onder alle omstandigheden verplicht om in uw zaak onderzoek te gaan verrichten. De politie mag hiervan afzien. De politie moet dit wel schriftelijk aan de aangever melden. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u op grond van artikel 12 Sv. een schriftelijke klacht indienen bij het gerechtshof. De termijn om te klagen is 3 maanden nadat u schriftelijk door de politie op de hoogte bent gebracht dat ze de zaak niet gaan vervolgen.

Bron: http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/klachtdelicten-en-aangifte/niet-opnemen-aangifte.htm
en https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/aangifte/aangifte-doen 

Foto: Joe Pemberton

No comments yet.

Geef een reactie